shop.unicef.be maakt gebruik van zogenaamde cookies bij het aanbieden van haar diensten. Bekijk ons cookiebeleid
Akkoord en doorgaan

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen, die schriftelijk, per fax of online via de website of per e-mail zijn geplaatst inclusief alle functionaliteiten van de webshop, en de daaruit voortvloeiende zakelijke relatie tussen de klant en Belarto N.V., de officiële licentiepartner van UNICEF België (in het vervolg: UNICEF licentiepartner), 100% dochter van Belarto Nederland b.v. .

Voorwaarden die niet overeenstemmen met deze algemene voorwaarden zijn alleen dan geldig, als UNICEF en de UNICEF licentiepartner deze nadrukkelijk en schriftelijk accepteert (e-mail geldt ook als schriftelijke toestemming). De klant is aansprakelijk tegenover UNICEF en de licentiepartner van UNICEF voor alle schade, die als gevolg van onrechtmatig gebruik van de webshop ontstaat (daar hoort bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ook het onrechtmatig ingeven van gegevens van derden bij).

Door het ondertekenen en/of bevestigen per e-mail of telefoon van de bestelling verklaart de klant alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Bestelling en het afsluiten van de overeenkomst

De manier, waarop de kaarten in de webshop en in de catalogus zijn afgebeeld, geldt niet als juridisch bindend aanbod. Het betreft alleen vrijblijvende informatie. De ontvangst van de bestelling wordt door UNICEF licentiepartner per e-mail bevestigd. Deze e-mail betekent echter nog geen aanvaarding van het aanbod van de kant van de UNICEF licentiepartner. De aanvaarding van de bestelling door de UNICEF licentiepartner vindt plaats door aflevering van de bestelling aan de organisatie/persoon, die de bestelling heeft geplaatst. Klanten hebben de mogelijkheid een bestelling met imprint nog een keer te controleren en indien nodig aan te passen, alvorens ze de bestelling definitief plaatsen.

De UNICEF licentiepartner slaat de e-mail berichten die ter bevestiging van de bestelling(en) worden verstuurd op; de klant kan deze e-mail berichten indien gewenst opvragen. Indien de klant via de website bestelt wordt automatisch een gebruikersaccount aangemaakt waarin de klant met beveiligde toegang direct zijn bestellingen kan inzien. Er worden geen verdere gegevens omtrent de overeenkomst opgeslagen. Er kan een minimale bestelhoeveelheid van toepassing zijn die per product anders kan zijn.

Herroepingrecht

De wettelijke herroepingtermijn bedraagt 14 werkdagen. Bij gepersonaliseerde producten vervalt het herroepingrecht.

Verzending en levering

Bestellingen kunnen in België worden uitgeleverd of in alle andere landen waarin Belarto de licentie heeft om UNICEF producten te verkopen, tegen de aldaar geldende algemene voorwaarden, te raadplegen op onze lokale website(s). Als u uw bestelling naar een adres buiten België wilt laten versturen:

  • dan kunt u via ons overzicht van internationale UNICEF websites kaarten bestellen in het desbetreffende land. Het overzicht vindt u op www.UnicefCorporateCards.eu.
  • ook kunt u voor verzending naar het buitenland contact opnemen met onze klantenservice voor nadere informatie over mogelijkheden en verzendkosten.

De levertermijnen verschillen en zijn afhankelijk van de gekozen wijze van verzending, het land vanwaar u bestelt en of u kiest voor gepersonaliseerde kaarten:

  • De levertermijn voor niet gepersonaliseerde kaarten is normaal gesproken 2-4 werkdagen.
  • Voor gepersonaliseerde kaarten is de levertermijn ongeveer 5 werkdagen, vanaf goedkeuring van de drukproef. Helaas kan de levertermijn in uitzonderlijke gevallen iets langer zijn en geldt in de kerstperiode een lagere overkomstduur door drukte bij de transporteurs. De maximale wettelijke levertermijn is 30 dagen.

Tarieven

De kosten voor de enveloppen en de verpakking zijn in de genoemde prijzen inbegrepen. Voor verzending en administratie worden per bestelling eenmalig EUR 4,50 exclusief BTW in rekening gebracht. Deze kosten worden in het bestelproces getoond.

Betaaltermijn en betaling

Klanten hebben de mogelijkheid op rekening in te kopen of in de webshop online met kredietkaart, online bankieren of overboeking te betalen. Bij online betaling dient de klant bij plaatsing van de bestelling de volledige kosten zonder aftrek te voldoen. Bij bestelling op rekening dient de factuur binnen 14 dagen zonder aftrek te worden voldaan. Betaling onder rembours is ook mogelijk, in dat geval worden de rembourskosten aan u doorbelast. Vindt uw betaling te laat plaats, dan kan vanaf het moment waarop de eerste herinnering is verstuurd vertragingsrente in rekening worden gebracht. Bij betaling graag het rekeningnummer en het klantnummer vermelden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde bestelling blijven tot ontvangst van de volledige betaling eigendom van de UNICEF licentiepartner.

Schadevergoeding

In geval van lichte nalatigheid kan geen schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet alleen bij letselschade. De bewijslast voor grove nalatigheid ligt bij de benadeelde.

Toestemming om informatie van UNICEF te ontvangen

Door het opgeven van een telefoonnummer, resp. e-mailadres geeft u toestemming, dat we u per e-mail of telefoon mogen benaderen en informatie over alle Belarto producten, over UNICEF, over UNICEF producten en andere mogelijkheden om UNICEF te steunen, mogen verstrekken.

Gegevensbescherming

Door het gebruik van de webshop en de website (www.shop.unicef.be), door het aanmaken van een gebruikersaccount (registratie) en door het opgeven van bestellingen accepteert de klant de regelgeving inzake gegevensbescherming. Zowel Belarto, gelicencieerd partner van UNICEF Belgie, als UNICEF Belgie zal de beschikking hebben over ingevoerde persoonsgegevens.

Copyright

De UNICEF licentiepartner respecteert de auteursrechten van alle partijen. Verdere reproductie, gebruik (bijv. als E-Card) of aanpassing van motieven op welke wijze dan ook, is zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht (Belarto en/of UNICEF) niet toegestaan. Dit geldt in het bijzonder ook voor het gebruik van de afbeeldingen en motieven die op internet staan.

Rechterlijke bevoegdheid, rechtskeuze en taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is Nederlands of Frans. Voor de contractuele relaties en alle daaruit voortvloeiende rechten geldt Belgisch recht. Voor klanten geldt het gerechtshof in Brussel als bevoegde rechtbank.

Salvatorische clausule

Indien er enkele bepalingen van deze algemene voorwaarden niet effectief of niet uitvoerbaar blijken te zijn, of na sluiting van de overeenkomst niet effectief of uitvoerbaar worden, heeft dit geen invloed op de naleving van het contract in zijn geheel. De niet effectieve of niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door de effectieve of uitvoerbare regeling, die het dichtst bij de economische doelstelling in de buurt komt, die de overeenkomst sluitende partijen met de niet effectief blijkende resp. niet uitvoerbare bepaling beoogd hebben. De voorafgaande bepalingen zijn overeenkomstig geldig in het geval de algemene voorwaarden onvolledig blijken te zijn.